Comerç i Màrqueting

comers 2

 

Els cicles formatius són un tipus d’estudis postobligatoris que serveixen per a la inserció en el món laboral.

Per altra banda, és una via que permet la continuïtat d’altres estudis superiors.

El cicles formatius que impartim al centre són:


Fulls Informatius

Documents Informatius del departament de Comerç i Màrqueting, curs 2016-17:

Convalidacions

Convalidacions FP (Carta alumnes)

Full per demanar la convalidació


Normes de seguretat del taller

Cal seguir les següents normes atentament sempre que estigueu al taller

Document


COMPLECIÓ DELS ESTUDIS DE CFGM COMERÇ (601) i CFGS GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING (653)

 

Una vegada es van extingir els estudis que s’indiquen dalt, el present curs es programaran les dates d’inscripció i examen de la darrera convocatòria per obtenir els títols corresponents. Aquí teniu el calendari d'actuacions administratives per a la compleció d'aquests estudis:

 

  Dates d’inscripció Dates d’examen*

1ª convocatòria

1 a 15 d’Octubre** Novembre

2ª convocatòria

1 a 15 de Març*** Abril


* Si us plau, no deixi de consultar el web o de trucar per telèfon a l’Institut per tal de saber els dies exactes d’examen.
** Permet participar a la convocatòria de novembre i abril.
*** Permet participar a la convocatòria d’abril.

 

 

 

 

PROVES DE COMPLECIÓ DE CFGM DE COMERÇ (LOGSE)

Realització de les proves, des del dia 21 de novembre al 25 de novembre

   21/11/2016  22/11/2016 23/11/2016 24/11/2016 25/11/2016
10:15-11:15  APLICACIONS INFORMÀTIQUES  FOL     LLENGUA EXTRANGERA
11:45-12:45  OPERACIONS D’EMMAGATZEMATGE  APARADORISME I PUBLICITAT EN EL P.V.  ACTIVITATS DE VENDA  ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D’UN PETIT ESTABLIMENT  TÈCNIQUES DE MARXANDATGE
12:15-13:45   CRÈDIT DE SÍNTESI   TÈCNIQUES DE VENDA    
    CRÈDIT DE SÍNTESI   TÈCNIQUES DE VENDA    

 

DATA DE LLIURAMENT DE LES NOTES.

El lliurament de les notes de compleció del CFGM de Comerç (LOGSE) està previst pel dijous 22 de desembre de 2016 a les 11:30h.

 

És necessari ser puntuals a l’hora d’entrada a les proves.
Porta bolígraf blau o negre, tippex i calculadora