Comerç i Màrqueting

comers 2

 

Els cicles formatius són un tipus d’estudis postobligatoris que serveixen per a la inserció en el món laboral.

Per altra banda, és una via que permet la continuïtat d’altres estudis superiors.

El cicles formatius que impartim al centre són:


Fulls Informatius

Documents Informatius del departament de Comerç i Màrqueting, curs 2016-17:

Convalidacions

Convalidacions FP (Carta alumnes)

Full per demanar la convalidació


Normes de seguretat del taller

Cal seguir les següents normes atentament sempre que estigueu al taller

Document


COMPLECIÓ DELS ESTUDIS DE CFGM COMERÇ (601) i CFGS GESTIÓ COMERCIAL I MÀRQUETING (653)

 

Una vegada es van extingir els estudis que s’indiquen dalt, el present curs es programaran les dates d’inscripció i examen de la darrera convocatòria per obtenir els títols corresponents. Aquí teniu el calendari d'actuacions administratives per a la compleció d'aquests estudis:

 

  Dates d’inscripció Dates d’examen*

1ª convocatòria

1 a 15 d’Octubre** Novembre

2ª convocatòria

1 a 15 de Març*** Abril


* Si us plau, no deixi de consultar el web o de trucar per telèfon a l’Institut per tal de saber els dies exactes d’examen.
** Permet participar a la convocatòria de novembre i abril.
*** Permet participar a la convocatòria d’abril.

 

 

 

 

PROVES DE COMPLECIÓ DE CFGM DE COMERÇ (LOGSE)

Aquesta és l'última convocatòria.

Realització de les proves, del dia 24 d'abril al 28 d'abril de 2017.

   24/04/2017  25/04/2017 26/04/2017 27/04/2017 28/04/2017
10:15-11:15  APLICACIONS INFORMÀTIQUES  FOL     LLENGUA ESTRANGERA
11:45-12:45  OPERACIONS D’EMMAGATZEMATGE  APARADORISME I PUBLICITAT EN EL P.V.  ACTIVITATS DE VENDA  ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ D’UN PETIT ESTABLIMENT  TÈCNIQUES DE MARXANDATGE
12:15-13:45   CRÈDIT DE SÍNTESI   TÈCNIQUES DE VENDA    
           

 

DATA DE LLIURAMENT DE LES NOTES.

El lliurament de les notes de compleció del CFGM de Comerç (LOGSE) està previst pel 2 de juny de 2017.

 

És necessari ser puntuals a l’hora d’entrada a les proves.
Porta bolígraf blau o negre, tippex i calculadora