BATXILLERAT

Categoria: batxillerat

batxillerat 2


El batxillerat és un tipus d’estudis postobligatoris que alhora és preparatori pels estudis superiors, tècnics o universitaris, i orientador per tal de determinar les preferències dels alumnes.

Informacions:

Informació del Departament d'Ensenyament
Orientació i informació de les PAU
Preinscripció
Matrícula

Fulls informatius:

  1. Llengua Castellana i Literatura
  2. Llengua Catalana i Literatura
  3. Ciències
  4. Clàssiques
  5. Educació Física
  6. Idiomes
  7. Matemàtiques
  8. Ciències Socials
  9. Tecnologia
  10. Visual i Plàstica


El centre imparteix les modalitats del Batxillerat Científic-Tecnològic i Humanístic-Social.


Llengua Castellana i Literatura

Documents Informatius del departament de Castellà, curs 2017-18:


Llengua Catalana i Literatura

Documents Informatius del departament de Català, curs 2017-18:


Ciències

Documents Informatius del departament de Ciències, curs 2017-18:


Normes de seguretat del laboratori
Cal seguir les següents normes atentament sempre que estigueu al laboratori

Document T802. Normes de seguretat de laboratori.


Clàssiques

Documents Informatius del departament de Clàssiques, curs 2017-18:


Educació Física

Documents Informatius del departament d'Educació Física, curs 2017-18:


Idiomes

Documents Informatius del departament de Llengües Estrangeres, curs 2017-18:


Matemàtiques

Documents Informatius del departament de Matemàtiques, curs 2017-18:


Ciències Socials

Documents Informatius del departament de Ciències Socials, curs 2017-18:


Tecnologia

Documents Informatius del departament de Tecnologia, curs 2017-18:


Normes de seguretat del taller
Cal seguir les següents normes atentament sempre que estigueu al taller

Document


Visual i Plàstica

Documents Informatius del departament de Visual i Plàstica, curs 2017-18: