BATXILLERAT

Categoria: batxillerat

batxillerat 2


El batxillerat és un tipus d’estudis postobligatoris que alhora és preparatori pels estudis superiors, tècnics o universitaris, i orientador per tal de determinar les preferències dels alumnes.

Informacions:

Informació del Departament d'Ensenyament
Orientació i informació de les PAU
Preinscripció
Matrícula

Fulls informatius:

  1. Llengua Castellana i Literatura
  2. Llengua Catalana i Literatura
  3. Ciències
  4. Clàssiques
  5. Educació Física
  6. Idiomes
  7. Matemàtiques
  8. Ciències Socials
  9. Tecnologia
  10. Visual i Plàstica


El centre imparteix les modalitats del Batxillerat Científic-Tecnològic i Humanístic-Social.


Llengua Castellana i Literatura

Documents Informatius del departament de Castellà, curs 2016-17:


Llengua Catalana i Literatura

Documents Informatius del departament de Català, curs 2016-17:


Ciències

Documents Informatius del departament de Ciències, curs 2016-17:


Normes de seguretat del laboratori
Cal seguir les següents normes atentament sempre que estigueu al laboratori

Document


Clàssiques

Documents Informatius del departament de Clàssiques, curs 2016-17:


Educació Física

Documents Informatius del departament d'Educació Física, curs 2016-17:


Idiomes

Documents Informatius del departament de Llengües Estrangeres, curs 2016-17:


Matemàtiques

Documents Informatius del departament de Matemàtiques, curs 2016-17:


Ciències Socials

Documents Informatius del departament de Ciències Socials, curs 2016-17:


Tecnologia

Documents Informatius del departament de Tecnologia, curs 2016-17:


Normes de seguretat del taller
Cal seguir les següents normes atentament sempre que estigueu al taller

Document


Visual i Plàstica

Documents Informatius del departament de Visual i Plàstica, curs 2016-17: