Fulls informatius

Categoria: eso

fulls informatiusFulls informatius:

 1. Llengua Castellana i Literatura
 2. Llengua Catalana i Literatura
 3. Ciències
 4. Clàssiques
 5. Educació Física
 6. Idiomes
 7. Matemàtiques
 8. Música
 9. Ciències Socials
 10. Tecnologia
 11. Visual i Plàstica

Llengua Castellana i Literatura

Documents Informatius del departament de Castellà, curs 2016-17:


Llengua Catalana i Literatura

Documents Informatius del departament de Català, curs 2016-17:


Ciències

Normes de seguretat del laboratori
Cal seguir les següents normes atentament sempre que estigueu al laboratori

Document


Clàssiques

Documents Informatius del departament de Clàssiques, curs 2016-17:


Educació Física

Documents Informatius del departament d'Educació Física, curs 2016-17:

Idiomes

Documents Informatius del departament de Llengües Estrangeres, curs 2016-17:


Matemàtiques

Documents Informatius del departament de Matemàtiques, curs 2016-17:


Música

Documents Informatius del departament de Música, curs 2016-17:


Ciències Socials

Documents Informatius del departament de Ciències Socials, curs 2016-17:


Tecnologia

Normes de seguretat del taller
Cal seguir les següents normes atentament sempre que estigueu al taller

Document


Visual i Plàstica

Documents Informatius del departament de Visual i Plàstica, curs 2016-17: