Fulls informatius

Categoria: eso

fulls informatiusFulls informatius:

 1. Llengua Castellana i Literatura
 2. Llengua Catalana i Literatura
 3. Ciències
 4. Clàssiques
 5. Educació Física
 6. Idiomes
 7. Matemàtiques
 8. Música
 9. Ciències Socials
 10. Tecnologia
 11. Visual i Plàstica

Llengua Castellana i Literatura

Documents Informatius del departament de Castellà, curs 2017-18:

Enllaç a "Somos Booktubers".


Llengua Catalana i Literatura

Documents Informatius del departament de Català, curs 2017-18:


Ciències

Documents Informatius del departament de Ciències, curs 2017-18:

Normes de seguretat del laboratori
Cal seguir les següents normes atentament sempre que estigueu al laboratori

Document T802 Normes seguretat laboratori


Clàssiques

Documents Informatius del departament de Clàssiques, curs 2017-18:


Educació Física

Documents Informatius del departament d'Educació Física, curs 2017-18:

Idiomes

Documents Informatius del departament de Llengües Estrangeres, curs 2017-18:


Matemàtiques

Documents Informatius del departament de Matemàtiques, curs 2017-18:


Música

Documents Informatius del departament de Música, curs 2017-18:


Ciències Socials

Documents Informatius del departament de Ciències Socials, curs 2017-18:


Tecnologia

Documents Informatius del departament de Tecnologia, curs 2016-17:

Normes de seguretat del taller
Cal seguir les següents normes atentament sempre que estigueu al taller

Document


Visual i Plàstica

Documents Informatius del departament de Visual i Plàstica, curs 2016-17: