CCFF Grau Mitjà - Preinscripció i Matricula Curs 2018/2019

Categoria: secretaria

batxillerat 2

  1. Calendari
  2. Criteris de prioritat i barem per als CCFF GRAU MITJÀ
  3. Documentació de preinscripció
  4. Matrícula

Baixa el document de preinscripció aquí: Full preinscripció.

Baixa el document de preinscripció amb modalitat DUAL aquí: Full preinscripció DUAL.


Extracte del calendari de preinscripció i matrícula

  CF GRAU MITJÀ

Presentació de sol·licituds

14 al 24 de maig

Presentació de documentació

Fins al 28 de maig

Llistes "provisionals" amb barem

5 de juny

Termini de reclamacions

6 al 8 de juny

Llistes amb barem un cop resoltes les reclamacions

13 de juny

Sorteig

14 de juny

Llista ordenada definitiva

18 de juny

Llistat "d'admesos definitiu i llista d'espera"

3 de juliol

Període de matrícula

4 al 11 de juliol

Publicació de centres i vacants

4 de setembre

Presentació de sol·licituds 2a fase (setembre)

5-6 de setembre

Matrícula 2a fase (setembre)

Abans de l'inici del curs

 

 

Més informació a Web del Dep. d’Ensenyament > Preinscripció i matrícula

 

Criteris de prioritat i barem per als CCFF GRAU MITJÀ

 Criteris de prioritat per a l'assignació de les places:

Les sol·licituds s'ordenen segons les diferents vies d'accés als cicles (estudis o curs que permeten l'accés) i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o de la prova d'accés.
Segons la via d'accés es fan les següents reserves de places:
- Via d'accés: graduat en educació secundària obligatòria o estudis equivalents; reserva del 60%.
- Via d'accés: PQPI; reserva del 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica.
- Via d'accés: prova d'accés (o exempció) o del curs específic d'accés o per altres titulacions que permeten l'accés; reserva del 20%. Els alumnes dels Programes de formació i inserció que han superat les proves d'accés o han obtingut l'exempció de la seva realització accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova.
Per desfer les situacions d'empat després de l'aplicació de tots els criteris, s'aplica el resultat del sorteig. Si per alguna de les vies d'accés no s'ocupen totes les places reservades corresponents, les vacants es reparteixen a la resta de les vies de forma proporcional.
 
El document acreditatiu que cal presentar és un dels certificats següents:
• certificat de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l'accés a aquests ensenyaments o
• certificat de la qualificació de la prova d'accés. 

DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ

 

1. Documentació identificativa.

 

 

  

2. Documentació acadèmica


Certificació de la qualificació de la prova d'accés o la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l'accés.

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓ COMUNA

 

DOCUMENTACIÓ DEPENENT DELS ESTUDIS O L’ANTIGUITAT

 

ATENCIÓ!

  • A partir del dia 29 de juny es poden recollir a consergeria els impresos i el dia i l'hora de matrícula.
  • Els dies de matrícula no s’admetrà ningú sense reserva de dia i hora.
  • Cada alumne pot matricular un màxim de 2 persones.
  • La matrícula s'anul·larà automàticament si abans de començar el curs no s'ha presentat tota la documentació requerida.