GFGS DISSENY MECÀNIC. IMPRESSORA 3D

Realització d'un model de cotxe amb plàstic PLA amb una impresora 3D a l'Institut Marianao