Proves d'accés CCFF

Proves d'accés als CCFF Grau Mitjà

Categoria: secretaria
  1. Calendari
  2. Abans de fer la prova
  3. El dia de la prova

CALENDARI


Nota: Les presentacions de documentació i reclamacions s'han de fer en horari d'atenció al públic de secretaria.

 

ABANS DE FER LA PROVA

Documentació

Abans de la prova cal presentar, al centre assignat, si s'escau, la documentació següent:

 

EL DIA DE LA PROVA

Presentació a l’INSTITUT: 15:30 h

Material per fer la prova

Per fer la prova cal portar un bolígraf blau o negre i el material que s'especifica a continuació per a cada matèria o àrea:

 

Cada persona que s'examina ha de portar el seu material perquè no es permet demanar-lo a ningú.

 

(TOTA LA INFORMACIÓ AL WEB DEL DEPT. D’ENSENYAMENT:
Inici > Proves > Prova d'accés al grau mitjà de formació professional)