Assessorament i Reconeixement

Assessorament i reconeixement

El departament d'ensenyament estableix unes mesures flexibilitzadores i actuacions de la formació professional que tenen per finalitat :

  • Millorar la formació al llarg de la vida.
  • Possibilitar l'adaptació a les situacions personals i professionals de les persones interesades.
  • Millorar l'oferta i la qualitat de l'educació.

Dins d'aquestes mesures flexibilitzadores el nostre centre es compromet i ofereix els serveis d'Assessorament i Reconeixement Carta de compromís

 

Aanagrama assessorament min Servei d'assessorament

Document informatiu

Què és? Un servei que ofereix el nostre centre a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada.

En que consisteix? En l'elaboració d'un itinerari formatiu i professional a partir de l’identificació i l’anàlisi detallat de les capacitats i expectatives professionals, i la identificació i valoració de les ofertes formatives amb les seves variants.

Que és un itinerari? Tots els coneixements apresos per formació i experiència laboral que tenen reconeixement acadèmic.

Que obtindré? Un informe d'assessorament per poder assolir un reconeixement acadèmic.

Quin cost té ? 60€ preu públic.

T'oferim assessorament de :

  SERVEI D’ASSESSORAMENT CONVOCATÒRIA OCTUBRE 2016/2017
FAMÍLIA CICLE PLACES
FABRICACIÓ MECÀNICA CFPS FMB0 - Programació de la producció en fabricació mecànica 2
CFPS FMC0 - Disseny en Fabricació Mecànica 2
INFORMÀTICA CFPS ICA0 - Administració de sistemes informàtics en Xarxa 2
CFPS ICB0 - Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 2
COMERÇ I MÀRQUETING CFPS CMB0 – Comerç Internacional 2

Calendari del procés :

  Data Inici Data Fi  
Sol·licitud de servei 27/02/2017 03/03/2017  Model Sol·licitud
Publicació llista d'admesos i places de reserva 10/03/2017    
Presentació documentació i pagament 17/03/2017 14/04/2017 Secretaria
CONVOCATÒRIA 20/04/2017 a les 18:00h

 

Després de fer el servei d'assessorament i obtenir l'itinerari formatiu, pots passar a fer el ...

 Anagrama reconeixement minServei de Reconeixement

Document informatiu

Què és? Un servei que ofereix el nostre centre a sol·licitud de la persona interessada, de forma personalitzada.

En que consisteix? Consisteix en una entrevista entre la persona i els avaluadors del centre educatiu de forma individualitzada.

Que obtindré? Un certificat oficial expedit pel centre educatiu on constaran els crèdits, o unitats formatives i mòduls reconegudes.

I després que? Cal convalidar les Unitats Formatives o crèdits certificats, la persona s'ha de matricular en el cicle formatiu corresponent acreditant els requisits d'accés.

Quin cost té ? 18€ per Unitat Formativa o 40€ per crèdit.

T'oferim reconeixement de :

  SERVEI DE RECONEIXEMENT CONVOCATÒRIA OCTUBRE 2016/2017
FAMÍLIA CICLE PLACES
FABRICACIÓ MECÀNICA CFPS FMB0 - Programació de la producció en fabricació mecànica 2
CFPS FMC0 - Disseny en Fabricació Mecànica 2
INFORMÀTICA CFPS ICA0 - Administració de sistemes informàtics en Xarxa 2
CFPS ICB0 - Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma 2
COMERÇ I MARQUETING CFPS CMB0 – Comerç Internacional 2

Calendari del procés :

  Data Inici Data Fi  
Sol·licitud de servei 27/02/2017 03/03/2017 Model inscripció
Model sol·licitud
Publicació llista d'admesos i places de reserva 10/03/2017    
Presentació documentació i pagament 17/03/2017 14/04/2017 Secretaria
CONVOCATÒRIA 20/04/2017 a les 18:00h  

Per més informació, aquí