Jornades de Portes Obertes

Categoria: secretaria

portes obertes

QUÈ SÓN?

Cada any el centre organitza una sèrie de jornades de portes ofertes adreçades a les famílies i als alumnes que estiguin interessats en matricular-se al nostre institut.

A QUI S’ADRECEN?

Aquestes jornades es dediquen a atendre per separat cadascun dels nivells educatius: ESO, Batxillerat, Cicles formatius de Grau mitjà i Cicles formatius de Grau superior. El contingut de les sessions, genèricament, tracta temes tant administratius (procés i calendari de preinscripció i de matrícula) com d’organització general del centre i de l’etapa educativa o la família professional en qüestió, així com una visita al centre.

DATES

Les dates de cadascuna de les jornades de portes obertes (ESO, Batxillerat o CFGM/CFGS) estan en funció del calendari oficial de preinscripció i matrícula que es publica a Catalunya anualment.

Orientativament, la data de celebració de les portes obertes serà:

Consulti periòdicament el web de l’Institut o truqui al 93 640 78 58 per informar-se’n.