Estudi d'inserció Laboral curs 2013-2014

insercio

 

 1. Institut Marianao
 2. Grau Mitjà
 3. Grau Superior
 4. Comerç (601)
 5. Mecanització (FM20)
 6. Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10)
 7. Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ICA0)
 8. Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (ICB0)
 9. Gestió Comercial i Marqueting (651)
 10. Comerç Internacional (CMB0)
 11. Disseny en Fabricació Mecànica (FMC0)
 12. Programació de la Producció (FMB0)

 

Institut Marianao

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

  601 FM20 IC10 651 CMB0 FMC0 FMB0 ICA0 ICB0 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA 1 3 0 0 1 1 0 1 1 8
CONTINUO ESTUDIANT 11 3 8 12 2 3 0 2 3 44
ESTUDIO I TREBALLO 3 0 0 1 1 4 1 4 0 14
ESTIC TREBALLANT 1 2 3 9 4 9 3 4 7 42
TOTAL NOMBRE D'ALUMNES 108

 

. . .
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 108
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 44
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 64
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 42
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 14
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 8

 

marianao1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  601 FM20 IC10 651 CMB0 FMC0 FMB0 ICA0 ICB0 TOTAL
SI 4 2 1 5 3 11 4 5 7 42
NO 0 0 2 5 2 2 0 3 0 14

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR  64 59%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN   56 88%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA    8 13%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 42 75%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 14 25%

 

marianao2

 marianao3

 

  Grau Mitjà

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

  601 FM20 IC10 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA 1 3 0 4
CONTINUO ESTUDIANT 11 3 8 22
ESTUDIO I TREBALLO 3 0 0 3
ESTIC TREBALLANT 1 2 3 6
TOTAL NOMBRE D'ALUMNES    35

 

     
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 35
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 22
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 13
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 7
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 2
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 4

 

mitja1

 

LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  601 FM20 IC10 TOTAL
SI 4 2 1 7
NO 0 0 2 2

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBIILTAT DE TREBALLAR 13 37%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN 9 69%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 4 31%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 7 78%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 2 22%

 

mitja2

  mitja3

 

Grau Superior

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

CONTINUO ESTUDIANT 651 CMB0 FMC0 FMB0 ICA0 ICB0 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA 0 1 1 0 1 1 4
CONTINUO ESTUDIANT 12 2 3 0 2 3 22
ESTUDIO I TREBALLO 1 1 4 1 4 0 11
ESTIC TREBALLANT 9 4 9 3 4 7 36
TOTAL NOMBRE D'ALUMNES 73

 

. . .
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 73
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 22
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 51
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 35
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 12
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 4

 

superior1

 

LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  651 CMB0 FMC0 FMB0 ICA0 ICB0  TOTAL
SI 5 3 11 4 5 7 35
NO 5 2 2 0 3 0 12

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR  51 70%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN   47 92%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA    4 8%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 35 74%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 12 26%

 

superior2

superior3

 

Comerç (601)

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA                             1     1
CONTINUO ESTUDIANT 1 1   1 1 1 1 1     1 1   1   1   11
ESTUDIO I TREBALLO     1           1 1               3
ESTIC TREBALLANT                         1         1
                        TOTAL NOMBRE D'ALUMNES 16

 

. . .
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 16
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 11
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 5
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 4
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 0
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 1

 

comerc1

 

LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  TOTAL
SI     1           1 1     1         4
NO                                   0

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 5 31%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN 4 80%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 1 20%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 4 100%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 0 0%

 

comerc2

comerc3

 

Mecanització (FM20)

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA 1 1         1                     3
CONTINUO ESTUDIANT     1   1 1                       3
ESTUDIO I TREBALLO                                   0
ESTIC TREBALLANT       1       1                   2
                        TOTAL NOMBRE D'ALUMNES 8

 

. . .
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 8
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 3
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 5
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 2
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 0
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 3

 

mecanitzacio1

 

LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  TOTAL
SI       1       1                   2
NO                                   0

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 5 63%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN 2 40%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 3 60%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 2 100%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 0 0%

 

mecanitzacio2 mecanitzacio3

 

Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10)

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA                                                 0
CONTINUO ESTUDIANT 1 1 1 1 1 1   1 1                               8
ESTUDIO I TREBALLO                                                 0
ESTIC TREBALLANT             1     1 1                           3
TOTAL NOMBRE D'ALUMNES 11

 

. . .
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 11
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 8
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 3
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 1
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 2
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 0

 

smx1

 

LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL
SI             1                                   1
NO                   1 1                           2

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 3 27%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN 3 100%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 0 0%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 1 33%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 2 67%

 

smx2

smx3

 

Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ICA0)

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA                   1                       1
CONTINUO ESTUDIANT             1 1                           2
ESTUDIO I TREBALLO 1       1 1         1                     4
ESTIC TREBALLANT   1 1 1         1                         4
TOTAL NOMBRE D'ALUMNES 11

 

. . .
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 11
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 2
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 9
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 5
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 3
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 1

 

asix1

 

LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  TOTAL
SI 1   1 1 1 1                               5
NO   1             1   1                     3

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 9 82%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN 8 89%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 1 11%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 5 63%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 3 38%

 

asix2

asix3

 

Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma (ICB0)

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA         1                                 1
CONTINUO ESTUDIANT               1 1 1                       3
ESTUDIO I TREBALLO                                           0
ESTIC TREBALLANT 1 1 1 1   1 1       1                     7
TOTAL NOMBRE D'ALUMNES 11

 

. . .
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 11
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 3
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 8
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 7
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 0
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 1

 

dam1

 

LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL
SI 1 1 1 1   1 1       1                     7
NO                                           0

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 8 73%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN 7 88%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 1 13%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 7 100%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 0 0%

 

dam2

dam3

 

Gestió Comercial i Marqueting (651)

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA                                                         0
CONTINUO ESTUDIANT   1 1     1 1 1   1   1     1   1   1 1   1             12
ESTUDIO I TREBALLO                                         1               1
ESTIC TREBALLANT 1     1 1       1   1   1 1   1   1                     9
TOTAL NOMBRE D'ALUMNES 22

 

. . .
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 22
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 12
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 10
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 5
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 5
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 0

 

gestiocomercial1 

 

LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TOTAL
SI 1     1             1     1   1                           5
NO         1       1       1         1     1                 5

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 10 45%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN 10 100%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 0 0%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 5 50%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 5 50%

 

gestiocomercial2

gestiocomercial3

 

Comerç Internacional (CMB0)

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA             1                             1
CONTINUO ESTUDIANT 1               1                         2
ESTUDIO I TREBALLO               1                           1
ESTIC TREBALLANT   1 1 1 1                                 4
TOTAL NOMBRE D'ALUMNES 8

 

. . .
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 8
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 2
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 6
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 3
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 2
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 1

 

comInternacional1

 

LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  TOTAL
SI   1   1       1                           3
NO     1   1                                 2

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 6 75%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN 5 83%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 1 17%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 3 60%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 2 40%

 

comInternacional2

comInternacional3

 

Disseny en Fabricació Mecànica (FMC0)

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA                     1                     1
CONTINUO ESTUDIANT           1           1       1           3
ESTUDIO I TREBALLO       1 1       1 1                       4
ESTIC TREBALLANT 1 1 1       1 1         1 1 1   1         9
TOTAL NOMBRE D'ALUMNES 17

 

. . .
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 17
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 3
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 14
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 11
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 2
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 1

 

fabricacioMec1

 

LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTAL
SI 1   1 1 1   1 1 1 1       1 1   1         11
NO   1                     1                 2

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 14 82%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN 13 93%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 1 7%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 11 85%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 2 15%

 

fabricacioMec2

fabricacioMec3

 

Programació de la Producció (FMB0)

 QUINA ES LA TEVA SITUACIÓ ACTUAL?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TOTALS
ESTIC BUSCAN FEINA                                           0
CONTINUO ESTUDIANT                                           0
ESTUDIO I TREBALLO     1                                     1
ESTIC TREBALLANT 1 1   1                                   3
TOTAL NOMBRE D'ALUMNES 4

 

. . .
A TOTAL ALUMNES ENQUESTATS 4
B ALUMNES QUE CONTINUEN ESTUDIANT 0
C TOTAL ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 4
D ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 4
E ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES FEINES 0
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 0

 

 produccio1

 

LA FEINA ACTUAL ESTÀ RELACIONADA AMB ELS ESTUDIS DEL CF QUE VAS REALITZAR?

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  TOTAL
SI 1 1 1 1                                   4
NO                                           0

 

. . . .
C ALUMNES AMB DISPONIBILITAT DE TREBALLAR 4 100%
D+E TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN 4 100%
F ALUMNES QUE BUSCAN FEINA 0 0%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN SEGONS TITULACIÓ 4 100%
  TOTAL ALUMNES QUE TREBALLEN EN ALTRES TREBALLS 0 0%

 

produccio2

produccio3